Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:

Camping Outdoor Danmark (Tidligere Camping Branchen og OCFF)

Amagertorv 9, 4. 

1160 København K

Tlf. 36 14 04 57

Email: info@campingbranchen.dk

eller

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
”Center for klageløsning”
www.forbrug.dk