Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til :

Camping Branchens reklamationsnævn
Mosedalsvej 15
2500 Valby
tlf. 36140457

eller

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
”Center for klageløsning”
www.forbrug.dk

Kontakt os